Par INICIO

Mēs esam jauniešu biedrība „INICIO”, kas tika dibināta 2011.gada 5. aprīlī. Kāpēc INICIO? INICIO ir spāņu vārds, kas latviski tulkojas kā „sākums”. Šo biedrību aizsāka jaunieši, lai veicinātu citus jauniešus pilveidot sevi un aktīvāk pavadītu savu brīvo laiku. Gadu laikā ir piedalījušies simtiem dalībnieki, kas ir sagādājuši prieku ne tikai sev, bet arī maziem un lieliem.

Mēs esam jauniešu biedrība, kas dod iespēju būt kopā ar līdzīgi domājošiem, atīstīt līderprasmes un ar ierobežotiem resursiem paveikt daudz savā dzimtajā vietā.

Mēs piedāvājam iesaistīties atraktīvos, daž ne dažādos un bezgala interesantos pasākumos, kas pārsvarā tiek rīkoti Svitenē. Ar katru gadu un katru pasākumu mēģinām domāt un veidot ko jaunu, kas piesaista sabiedrību un apkārtējos, liekot viņiem uzņemt jaunas zināšanas un prasmes. Katrs pasākums saliedē un dod iespēju kopā pavadīt atmiņā paliekošu laiku.

Mūsu mērķis ir iesaistīt jauniešus sabiedriski lietderīgā darbā. Veicināt jauniešu labklājību, izglītību, pieredzes apmaiņu un sevis pilnveidošanu. Kā arī paaugstināt iespēju jauniešiem izrādīt līdzdalību un iniciatīvu sabiedrībā.